HEADHUNTING OUTPLACEMENT

MEDIACJE I NEGOCJACJE PRACOWNICZE

Doświadczenie członków zespołu Hire & Fire jednoznacznie pokazuje, że we współczesnym świecie, którego nieodzowną częścią są częste zmiany struktur i metod zarządzania, największą wartością jest człowiek. Dlatego koncentrujemy się na tworzeniu solidnych relacji wewnątrz firm.

Naszym nadrzędnym celem jest doprowadzenie do satysfakcjonującego porozumienia między pracodawcą a pracownikiem. Jesteśmy przekonani, że tylko na takich fundamentach powstanie trwała i efektywna współpraca. Pomagamy konstruować uczciwe zasady działania wspomagające realizację misji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału ich zasobów personalnych i możliwości dalszego rozwoju.

Decydując się na Hire & Fire uzyskacie Państwo obiektywną i profesjonalną opinię na temat przyszłego pracownika, co jest niezmiernie ważne, zwłaszcza w przypadku stanowisk wyższego szczebla. Wyróżnia nas wysoka jakość usług i skuteczność działania pozwalająca na zaspokajanie potrzeb najbardziej wymagających Klientów.

Nasz sukces w procesie doradczym i szkoleniowym znajduje swą przyczynę w dokładnym przygotowaniu projektów polegającym na zgłębieniu problematyki branży, przedsiębiorstwa, dokonania analizy potrzeb i dostosowaniu zasobów. Nowoczesne narzędzia, metody oraz kompleksowe podejście do procesu zatrudniania pracowników podnosi ich efektywność zwiększając konkurencyjność, a w konsekwencji rentowności partnerów biznesowych wybierających Hire & Fire.

Oferujemy pracodawcom możliwość skorzystania z naszej wiedzy, osobistych kontaktów oraz wieloletniego doświadczenia w kształtowaniu uczciwych, trwałych i satysfakcjonujących relacji z przyszłymi i obecnymi pracownikami. Pomagamy w znalezieniu najlepszych kandydatów na wskazane stanowiska, a także w zarządzaniu posiadanym już kapitałem ludzkim. Wspomagamy procesy organizacyjne oparte na zmianach konstruktywnych i zadowalających obie strony: pracodawcę oraz jego zespół.

Szukasz pracowników?

Poznaj naszą ofertę!